Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Tuổi Già

Càng già càng minh triết,
Đừng cãi với thời gian,
Đừng như anh kép hát,
Ú ớ mâý hơi tàn.

Hoa Rụng

Chiều nay hoa sứ rụng,
Chắc nở tối hôm qua,
Dù hoa tàn nhụy rữa,
Hương còn đọng quanh ta.

Thêm Hay Bớt

Mỗi năm một tuổi thêm hay bớt,
Lòng hết bon chen mất hay còn ?
Thuận theo trời đất mà ta sống,
Hoa nào không đến lúc héo hon.

25.06.2013
Huỳnh Minh Lệ


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất