Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Châu Phi có Mandela,
Da đen đầu rất trắng,
Không nghĩ mình đã thắng,
Muôn năm là của ta.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất