Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Châu Phi có Mandela,
Da đen đầu rất trắng,
Không nghĩ mình đã thắng,
Muôn năm là của ta.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất