Thơ

Châu Phi có Mandela,
Da đen đầu rất trắng,
Không nghĩ mình đã thắng,
Muôn năm là của ta.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ