Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Bài 1

Em bảo tôi con nít,
Tôi có muốn già đâu ?
Con nít thích bảo thích !
Làm người lớn nhức đầu.

Bài 2

Em bảo tôi giới hạn,
Giới hạn ở chỗ nào ?
Là một dòng suối cạn,
Hay một ngọn núi cao ?

Bài 3

Thơ tôi có những bài,
Em đọc nhưng chẳng hiểu,
Làm sao em hiểu đây,
Khi mà em không thiếu !

02.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất