Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Đại Bàng Và Chích Chòe

Đại bàng đỉnh núi mờ sương,
Làm sao thấy được mà thương chích chòe,
Chích chòe hót chẳng ai nghe,
Một ngày chết xó bụi tre quê nhà.

Mất Chức Nhân Dân

Một ông chức vụ nhân dân,
Quét nhà không được vợ dần tả tơi,
Bắt quì vái lạy ông trời,
Và còn mất chức, đáng đời nhân dân !

03.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất