Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Cơn Lũ Ban Ngày

Khổ thân dân quá dân ơi !
Sống chung với lũ đến đời nào đây ?
Nhưng cơn lũ của ban ngày,
Bào mòn đất cát cỏ cây quê nghèo.

  Miễn Đừng

Ngày xưa có nàng Thúy Kiều,
Cường quyền áp chế phải liều bán thân,
Nghề thì có cả hàng trăm,
Miễn đừng hại nước, hại dân thì làm.
07.07.2013
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất