Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Cháu nên yêu mến mẹ cha,
Làm người lương thiện, thật thà thẳng ngay,
Và còn phải nhớ chuyện này,
Từ Bà Trưng, Triệu đuổi bầy ngoại xâm,
Qua bao Đinh, Lý , Lê, Trần,
Tây Sơn áo vải giặc Sầm tiêu vong,
Bạch Đằng cọc nhọn đầy sông,
Giữ yên bờ cõi nằm lòng, cháu ơi !

10.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất