Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Bây giờ ta hết trồng người,
Về vườn cuốc đất, cuối đời trồng rau,
Ngày ngày nhổ cỏ, bắt sâu,
Cái tay có mỏi, cái đầu khỏe hơn.

11.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất