Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Một em vừa mới chào đời,
Triệu người thế giới gởi lời hỏi thăm,
Bốn em chết yểu âm thầm,
Phải chăng em đã chọn lầm nơi sinh ?

31.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất