Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Một em vừa mới chào đời,
Triệu người thế giới gởi lời hỏi thăm,
Bốn em chết yểu âm thầm,
Phải chăng em đã chọn lầm nơi sinh ?

31.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất