Thơ

Lụa là phố cổ Hội An,
Mát da mát thịt điệu đàng của em,
Kiếp sau anh hóa con tằm,
Lá dâu em hái anh nằm nhả tơ,
Giữ em từng phút từng giờ,
Giữ em bằng những vần thơ lụa là.

Huỳnh Minh Lệ