Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

những giống cây không trái,
mọc trên bờ tang thương,
những trái tim nguội lạnh,
không còn giọt máu hồng,
những con chim bói cá,
chết khô trên ao tù,
những con bò ốm đói,
trên cánh đồng hoang vu.

25.08.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất