Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Sự Thật

Sự thật như khỏa thân,
Khi không còn che đậy,
Đều trở về cái chân,
Trời sinh sao để vậy.

Vẫn Là

Khói sương, vẫn là khói sương,
Tà dương, cũng vẫn tà dương bên trời,
Âm thầm một anh sao rơi ...

Trăn Trối

Đỏ thắm như máu rời tim,
Mang theo bao nhiêu yêu dấu,
Tảng băng lạnh lẽo ngàn năm,
Máu hồng ngỡ ngàng trăn trối.

06.09.2013
Huỳnh Minh LệThêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất