Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

Không uống cà phê,
Vẫn ra ngồi quán,
Thời sự lê thê,
Vẫn chết vì đạn.

Quê hương hòa bình,
Bốn mươi năm chẵn,
Cũng chừng ấy năm,
Nhật, Hàn cất cánh.

Còn nhìn lại ta,
Vì mấy con chó,
Cả làng đổ ra,
Giết người như bọ.

Ngày nào cũng xem,
Mấy người miền núi,
Trông nghèo xác xơ,
Đi buôn ma túy,

Ngày nào cũng nghe,
Cháy nhà, cháy chợ,
Chết tàu, chết xe,
Đêm nằm ngủ mớ.

Ngày nào cũng nghe,
Giết người, cướp giật,
Học trò đâm nhau,
Dân nghèo mất đất.

Quê hương hòa bình,
Đêm nằm không ngủ.

19.09.2013
Huỳnh Minh Lệ
Đăng Nhập / Đăng Xuất