Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tặng BGSG và Nguyễn Trí Mẫn

Đem cho bạn nắm trà,
Bạn than đêm thức trắng,
Lỗi cũng ở tại ta,
Không kèm theo lời dặn.

04.10.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất