Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Đôi khi tôi muốn ngủ khò,
Mặc cho thiên địa, mặc cho cuộc đời,
Đôi khi tôi muốn rong chơi,
Lên non xuống biển quên lời thị phi,
Đôi khi tôi muốn ngủ khì,
Nhắm hai con mắt, thức chi thêm phiền.

12.10.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất