Thơ

Mùa thu không thơ mộng,
Chẳng thấy con nai vàng,
Chỉ nghe người khóc rống,
Và nhà cửa tan hoang.

19.10.2013
Huỳnh Minh Lệ