Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Làm thơ, cầm phấn, làm vườn,
Đấy là ba việc giải buồn cho ta,
Làm thơ thì cứ tà tà,
Dăm câu ba chữ gọi là cho vui,
Học trò mấy đứa tới lui,
Phép trừ, phép cộng, nụ cười ngây thơ,
Một hôm vui đến sững sờ,
Cây măng sân trước bất ngờ trỗ bông.

25.10.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất