Thơ

Làm thơ, cầm phấn, làm vườn,
Đấy là ba việc giải buồn cho ta,
Làm thơ thì cứ tà tà,
Dăm câu ba chữ gọi là cho vui,
Học trò mấy đứa tới lui,
Phép trừ, phép cộng, nụ cười ngây thơ,
Một hôm vui đến sững sờ,
Cây măng sân trước bất ngờ trỗ bông.

25.10.2013
Huỳnh Minh Lệ