Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Như Mây

Đều từ da thịt mọc ra,
Đây là sợi tóc, kia là sợi lông,
Tóc lông đều đẹp vô cùng,
Tóc dài như suối, vòng cung lông mày,
Tóc lông trôi mãi như mây.

29.10.2013

Những Người Chung Quanh

Chung quanh tôi có những gì ?
Những người thấp cổ, chân đi trong bùn,
Suốt đời cúi mặt khom lưng,
Tai ương hoạn nạn tưởng chừng trời kêu.

30.10.2013
Huỳnh Minh LệThêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất