Thơ

Như Mây

Đều từ da thịt mọc ra,
Đây là sợi tóc, kia là sợi lông,
Tóc lông đều đẹp vô cùng,
Tóc dài như suối, vòng cung lông mày,
Tóc lông trôi mãi như mây.

29.10.2013

Những Người Chung Quanh

Chung quanh tôi có những gì ?
Những người thấp cổ, chân đi trong bùn,
Suốt đời cúi mặt khom lưng,
Tai ương hoạn nạn tưởng chừng trời kêu.

30.10.2013
Huỳnh Minh Lệ