Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tôi cầu thực trong nam,
Nghe quê mình lũ lớn,
Sông Côn nước lên nhanh,
Phú Phong bị chia cắt.

Ừ, cũng phải rồi mà,
Rừng đầu nguồn mất trắng,
Gia Lai nhiều đại gia,
Lơ lững những bom nước.

Mấy anh dân Bình Định,
Buôn gỗ trên cao nguyên,
Giờ thành những ông lớn,
Hậu quả thật nhãn tiền !

15.11.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất