Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn,
Chìm trong biển nước, vì cơn cớ gì,
Bán rừng, xây đập để chi ?
Dân đen nào biết, tưởng vì trời cao !

17.11.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất