Thơ

Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn,
Chìm trong biển nước, vì cơn cớ gì,
Bán rừng, xây đập để chi ?
Dân đen nào biết, tưởng vì trời cao !

17.11.2013
Huỳnh Minh Lệ