Thơ

Quê tôi đất cát khô cằn,
Miếng cơm manh áo đổi bằng mồ hôi,
Có khi là nước mắt rơi,
Mấy mươi năm vẫn nón cời gian nan,
Ngày xưa lũ lụt trời làm,
Đâu hàng thế kỷ có năm Giáp Thìn,
Bây giờ thì lũ liên miên,
Chỉ cần mưa lớn thì liền lũ to,
Bỡi vì rừng đã ra tro,
Và nghìn bom nước lửng lơ trên nguồn.

19.11.2013
Huỳnh Minh Lệ