Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Quê mình độ này đang gieo cải,
Những ngày tháng chạp có cải phơi,
Cây cải ngồng chua, cơm lúa mới,
Miệng đắng, trời ơi, nhớ rã rời.

04.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất