Thơ

Ta như con Tám cù lần,
Đến mùa nhớ ốc bần thần nửa khuya,
Bao năm "cuống rún chưa lìa",
Chiều đông khói bếp đầm đìa giọt tranh.

11.12.2013
Huỳnh Minh Lệ