Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tặng VVT

Bạn bảo tôi "lăn tăn",
Làm sao mà thiền được,
Tôi chỉ sống tự nhiên,
Như nước về chỗ trũng.

Tôi vẫn còn tri giác,
Biết cái đúng, cái sai,
Vẫn còn hai con mắt,
Và cả hai lỗ tai.

Bạn hãy tìm cái chai,
Đậu đen và đậu trắng,
Vài ngày bạn sẽ thấy,
Chai toàn là đậu đen.

Mở mắt nghe nói dối,
Thấy cái ác hoành hành,
Toàn gam màu u tối,
Làm sao mình an lành ?

17.12.2013
Huỳnh Minh Lệ


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất