Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Nhớ con suối chảy,
Nhớ ngôi đình làng,
Bao lần thay đổi,
Vết hằn thời gian,

Nhớ mảnh ruộng cằn,
Tổ tiên để lại,
Bao đời có ăn,
Thành đồng cát trắng.

Nhớ mồ nhớ mả,
Nhớ ngôi từ đường,
Không còn gì cả,
Từ ngày tang thương.

Nhớ người đã khuất,
Chết bụi chết bờ,
Chết bom chết đạn,
Nấm mồ bơ vơ.

28.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất