Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Vang Vang Xuân Về

Tử sinh là chuyện của trời,
Yêu thương là chuyện của người trần gian,
Tháng ngày mật ngọt địa đàng,
Chồi non lộc biếc, vang vang xuân về.

Không Khuỵu Chân

Tổ tiên không khuỵu chân,
Bốn ngàn năm đứng vững,
Giữ cơ đồ nước Nam,
Cháu con sao cho xứng !

21.01.2014
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất