Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Từ Thuở Văn Lang

Cha ông đi từ thuở Văn Lang,
Mấy ngàn năm, từng bước thăng trầm,
Dấu chân khởi thủy về Hợp Phố,
Lạc hầu, Lạc tướng đến Cửu Chân.

Hồn Non Nước

Giữ vững mùa xuân, đất Phong Châu,
Trải ngàn năm, mưa nắng dãi dầu,
Nén hương tâm niệm, hồn non nước,
Những đời chân đất, những áo nâu.

28.01.2014
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất