Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Viết cho những nạn nhân của chiếc máy bay MH 17

Những ngày nước mắt cạn khô
Những ngày những xác dưới mồ chết thiêu
Những ngày lũ quạ cú diều
Tha hồ bay lượn buổi chiều thê lương
Những ngày đọc khúc đoạn trường
Anh hùng Từ Hải sa trường chôn chân
Những ngày nàng Thúy thất thân
Nhìn quanh nhìn quất toàn quân giết người.

24.07.2014
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất