Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Người sinh nơi thôn dã
Cuống rốn và dây nhau
Như một phần thân thể
Cha chôn ở xó rào.

Nên bây giờ làm sao
Quên thịt da cốt nhục
Quên đám ruộng bờ ao
Những bụi tre khóm trúc.

Đám ruộng nay bồi lấp
Cỏ dại mọc lơ thơ
Cá tôm đã mất dấu
Ao xưa không thấy bờ.

Bụi tre buồn xác xơ
Măng bị đào tận gốc
Chim bay về bơ vơ
Người ngồi ôm mắt khóc.

23.07.2014
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất