Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

hái vô nắm khổ qua rừng
chén canh đắng ngắt một vùng tương lai
kiếp người lây lất oan sai
đầu đường xó chợ đất đai vật vờ
thương em anh cũng muốn vô
lý thông đầy dẫy đứng chờ thạch sanh
tít mù nó chạy vòng quanh
truông mây chú lía trong thành bị vây

14.09.2014
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất