Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

đêm qua ta nằm mộng
thấy hiệp sĩ mặt buồn
đang một mình thơ thẩn
độc mã với đơn thương

đời nhiều cối xay gió
đánh mãi cũng thấy buồn
người yêu thì xa quá
giám mã bỏ đi luôn

con ngựa già vó mỏi
không đi hết con đường
không còn ai hết trọi
nên hiệp sĩ cô đơn

những cái cối xay gió
vẫn đứng mãi thù lù
từ thời cer-van-tes
hiệp sĩ khóc hu hu

18.10.2014

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất