Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Ngồi Bệt Xuống Đây

Còn đi còn đứng mấy năm hơi
Lởm chởm trần gian nắng xuống rồi
Sớm bước ra đi trời còn tối
Chiều về trước ngõ vệt trăng soi
Có kịp gì đâu cơn mộng huyễn
Ly rượu cặn rồi nhấp ngang môi
Còn tôi còn bạn còn ai nữa
Ngồi bệt xuống đây với chợ đời

21.01.2015

Ai Về Kịp, Thì Về

ai về kịp
thì về
mùa này quê mình lạnh lắm
gà gáy sáng
rủ nhau co ro nhóm bếp
hơ bàn tay lạnh cóng

ai về kịp
thì về
mùa này
má đi chợ tháng chạp
gió bấc thổi từng cơn
đứt ruột

ai về kịp
thì về
ngày dẫy mả
vác cuốc xuống gò me
thắp cây nhang tưởng nhớ

ai về kịp
thì về
quê mình đón tết

22.01.2015
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất