Thơ

Ba ngày tết má về nhà cũ
Thắp nén nhang lau bụi bàn thờ
Ngôi từ đường chỉ còn nền gạch
Má dựng lều che đỡ nắng mưa

Con tha phương gạo cơm không đủ
Đâu có tiền xây lại như xưa
Thôi trời thương ông bà phù hộ
Còn má đây hương khói khỏi bơ vơ

Những ngày giáp tết, 17.02.2015
Huỳnh Minh Lệ