Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

tôi bước đi trong tháng ngày dài
không gian đổ lửa cháy chân ai
bao nhiêu là máu là nước mắt
những kiếp lầm than kiếp ngô khoai

tôi bước đi hết cuộc đời tôi
nghe lời hư huyễn mãi không thôi
quê hương gấm vóc tôi yêu dấu
vẫn nặng trên vai những oán cừu

24.04.2015
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất