Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Hội Vân hai tiếng đã vắng dần
Đường quê còn đậm những dấu chân
Bao người bao kiếp đời quá vãng
Sau trước gò cao lớp tử phần
Sinh thời Quốc Cộng đầy thù hận
Nhắm mắt xuôi tay bỗng hóa gần
Làng quê đâu có cần súng đạn
Ai đem gieo rắc sự chia phân

06.05.2015
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất