Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Lá khô còn thấy mình hữu hạn
Nước mắt nhân quần cả đại dương
Trầm tích một ngày thành muối mặn
Thời gian trôi tuột sẽ không còn

Trôi tuột như những người Do Thái
Hẹn hò nhau năm tới sẽ về
Lưu lạc hai ngàn năm hơn thế
Đường về đất hứa vẫn lê thê

19.01.2016
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất