Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

quê hương không là khế ngọt
một ngày dắt díu ra đi
sông ray đêm rền thác đổ
mùa mưa đất nặng hơn chì

tháng giêng mịt mù bụi đỏ
ta đi bốc củi trong rừng
trông những cây già bị cháy
tự nhiên lòng bỗng rưng rưng

chim quyên xuống đất ăn trùn
ta chẳng anh hùng hảo hán
bữa nay cũng phải vô bưng
kiếm tiền cho con ăn sáng !

một ngày về quê thăm mẹ
thấy nhà thấy cửa điêu tàn
chỉ còn trơ cái nền gạch
từ đường hương hỏa tan hoang

05.04.2016
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất