Thơ

một phiên bản của Chernobyl
ba mươi năm sau
những đứa trẻ dị tật,chết non
những bệnh viện ung bướu chật cứng bệnh nhân
rồi người ta lại đổ thừa
chất độc da cam
bất giác tôi lại nhớ nhà văn Svetlana Alexievich
và những tiếng vọng

02.07.2016
Huỳnh Minh Lệ