Thơ

Tuổi Thơ Của Văn Chương

Tuổi thơ của Miền Nam
Dù đạn bom khói lửa
Đọc “Tuổi Ngọc” Duyên Anh
Đọc “Hoa Xanh,Hoa Đỏ”

Những tờ báo thiếu nhi
Là thiên đường tuổi nhỏ
“Con sáo của em tôi”
Nhớ hoài hoa gạo đỏ

Ở trường học Thạch Lam
Những áng văn tượi đẹp
Mơ “Dưới bóng hoàng lan”
Nhớ Nhất Linh Hoàng Đạo

Những tờ báo yêu thương
Giờ Quốc Văn thơ mộng
Tuổi thơ của văn chương
Mở hồn tôi trả rộng

24.07.2016


Chiêm Bao

Anh đưa em lên rừng
Thấy cột đồng Mã Viện
Anh đưa em xuống biển
Gặp hải tặc Thoát Hoan

Đọc “Thuật hoài” Đặng Dung
Gươm ai mài dưới nguyệt ?
Cùng nhau về Lam Sơn
Nhớ lời thề ải Bắc

22.07.2016

Huỳnh Minh Lệ