Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

" cầm một mũi nhọn, cầm một ngọn bút trong tay đâu phải giỡn được."
(Kinh Kha,Con Chủy Thủ Và Đất Tần Bất Trắc - Dương Nghiễm Mậu)

cầm một ngọn kiếm giỡn được sao
anh đứng ở đâu và đứng chỗ nào ?
ở phía nhân dân hay phía cường bạo?
ngọn kiếm anh cầm ai đã trao !

cầm một ngọn bút giỡn được sao
anh viết cái gì và viết thế nào ?
mỗi chữ mỗi dòng là nghiệp nặng
văn nô bồi bút nợ rất cao !

16.08.2016
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất