Thơ

doi-giay
Van Gogh -oil on cavas : a pair of boots, early 1887
Hồi mới hết chiến tranh,
Tôi mơ giấc mơ thật đẹp,
Hai người lính Nam, Bắc,
Ôm nhau bên ruộng xanh.

Anh cày ruộng của anh,
Tôi dọn bờ chút đã,
Rồi tí nữa nghỉ mệt,
Mình cùng uống chè xanh.

Nhưng giấc mơ tan tành,
Như quê hương đổ nát,
Như hai miền Nam, Bắc,
Lòng người vẫn chiến tranh.

04.01.2014
Huỳnh Minh Lệ