Thơ

bep-xuan
Ảnh : internet

ướt đầm mộ chí chiều tháng chạp
lạnh quá quê nhà mưa cuối năm
run tay đốt nén nhang - gió bấc
ai rắt hoang tàn nước mắt câm

đồng ruộng cát bồi mùa thất bát
những bóng co ro chiếc nón cời
giống má mấy lần trời lấy hết
giờ này củ kiệu chẳng thấy phơi

18.01.2017
Huỳnh Minh Lệ