Thơ

 

Mù đêm gió lộng biển trào,
Sóng tung bọt trắng, rưng màu huyết hoa,
Cát mờ, bãi vắng, thông xa,
Lún chân, soi thấu bóng tà huy sau .

Huỳnh Minh Lệ
Qui nhơn, Giáng Sinh 1973