Thơ

nu_mai
Photo : triman

rừng đã cháy sao cây non chưa mọc
tro bụi nào làm phân bón tương lai
những cánh bướm bay lên từ đất chết
mầm phục sinh náo nức một ngày mai

06.08.2017
Huỳnh Minh Lệ