Thơ

Mui Dinh

tôi đem kỷ niệm ra phơi
nhăn nheo nhàu nát theo thời gian trôi

bữa nay nắng mới lên rồi
bao nhiêu lá rụng bồi hồi trước sân

08.09.2017
Huỳnh Minh Lệ