Thơ

dong_que_Nhat

tôi đứng nơi đây chiều tháng chạp
nắng rất buồn những buổi thiếu quê hương
khói ai un đấy trời cố quận
bảng lảng chiều xanh ngọn gió nồm

17.12.2017
Huỳnh Minh Lệ