Thơ

Buổi chiều gây gây lạnh,
Nắng đã đổ cuối sân,
Tháng ngày qua chóng vánh,
Mới đó gần hết năm.

Nhà ai phơi dưa kiệu,
Ta tuốt lá cây mai,
Năm nay trời rất đẹp,
Những ngày lạnh kéo dài.

Nhớ những ngày giáp tết,
Bắt chước xăm rim gừng,
Kim đâm tay đau nhức,
Ngồi một xó rưng rưng.

Ba mươi năm rồi đó,
Ăn cái tết phương nam,
Vẫn thả hồn theo gió,
Về làng cũ xa xăm.

15.01.2014
Huỳnh Minh Lệ